Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Det døgndækkede botilbud

Som beboer i Det døgndækkede botilbud bor man i selvstændig bolig tæt på Socialpsykiatrisk Center Nord, Norgesgade 15-17, Ikast, hvor støtten udgår fra

Det døgndækkede botilbud i Socialpsykiatrisk Center Nord er et tilbud ud fra Servicelovens §85. Visitation hertil foregår via Myndighedsafdelingen i Ikast-Brande Kommune.

§85 "Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer"

Det døgndækkede botilbud henvender sig til borgere fra 18 år med psykiatriske lidelser. Fælles for alle, der visiteres til tilbuddet er, at borgeren har funktionsnedsættelser, som udgør et behov for praktisk og socialpædagogisk støtte samt træning og vejledning døgnet rundt. Der tilbydes personlig kontakt i borgers eget hjem eller i lokalerne i Socialpsykiatrisk Center Nord flere gange i døgnet, afhængigt af behov.

I samarbejde med en kontaktperson, som alle borgere tilknyttes efter visitationen, udarbejde en handleplan, der indeholder aftaler for støtten og samarbejdet.

Det døgndækkede botilbud er normeret til 12 pladser. Borgerne bor i egen lejlighed, som lejes af borgeren selv gennem Boligselskabet MidtVest. Alle lejligheder er ligger tæt på Socialpsykiatrisk Center Nord i Ikast, i området omkring Islandsgade og Norgesgade. Det døgndækkede botilbud har adresse på Norgesgade 17, som udover kontor, mødelokaler samt nattevagtværelse også har lokaler som samlingssted for tilbuddets borgere.

Der er mulighed for, at få støtte døgnet rundt hele året, også weekend og helligdage. Om natten er der en sovende nattevagt, som kan kontaktes ved behov via telefon. Nattevagten har mulighed for at tilbyde støtte enten via telefonen, besøg i lejlighed eller i Socialpsykiatrisk Center Nord. Der er mulighed for akutovernatninger ved behov i Centret.  

 

 

Socialpsykiatrisk Center Nord, Ikast-Brande Kommune
Norgesgade 15-17  -  7430 Ikast
Tlf. 99 60 45 45  -  socialpsykiatriskcenter@ikast-brande.dk