Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Til borgeren

I Det døgndækkede botilbud lægges der stor vægt på, at det er dig, der bestemmer i dit liv, du er eksperten. Selvbestemmelse og medindflydelse er kerneord, som vi prioriterer højt.

Sammen med dig tilrettelægger vi den støtte, du har behov for. Dine erfaringer i forhold til, hvad der er godt for dig, inddrages med det samme. Vores opgave er, i et samarbejde med dig, at give dig mulighed for at udvikling, så du kommer til at leve det liv, du gerne vil, med de håb og ønsker du har for fremtiden.

Når du visiteres til døgntilbuddet, får du 1-2 kontaktpersoner. Sammen med dem taler I om forventninger, hvad der er svært for dig, hvad du har brug for, ønsker, drømmer om osv. I et samarbejde med kontaktpersonerne laves en plan om, hvordan den første tid skal forløbe, så du ved, hvad du skal forholde dig til. Herefter laver I løbende samarbejdsaftaler og handleplaner, så du får mulighed for lige præcis det, du har behov for.

Indholdet i støtten kan være mange forskellige ting. Det kan f.eks. være:

 • Støtte til personlig udvikling
 • Støtte til at opbygge og/eller vedligeholde sociale relationer i forhold til famille, venner osv.
 • Støtte til at skabe struktur på hverdagen i forhold til tid og indhold
 • Støtte til at løse hverdagsproblemer
 • Støtte til at huske medicin
 • Støtte til at komme til læge, tandlæge osv.
 • Støtte til indkøb og madlavning
 • Støtte til  at opleve fysisk velvære og føle sig sund
 • Støtte til at komme på arbejdsmarkedet
 • Støtte til at komme i gang med uddannelse
 • Støtte til at bo i egen lejlighed og opgaverne forbundet med dette.
 • Støtte til håndtere økonomi
 • Støtte til at se valgmuligheder og træffe valg

Er du i tvivl om, tilbuddet er noget for dig, er du altid velkommen til at komme og se stedet, tale med personalet og evt. en af de andre der allerede benytter sig af tilbuddet.

Visitering til Det døgndækkede botilbud går gennem Ikast-Brande Kommunes Myndighedsafdeling.

Socialpsykiatrisk Center Nord, Ikast-Brande Kommune
Norgesgade 15-17  -  7430 Ikast
Tlf. 99 60 45 45  -  socialpsykiatriskcenter@ikast-brande.dk