Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Øvrige faglige tilgange

Ud over recovery-tilgangen arbejdes der også ud fra andre tilgange og metoder afhængigt af behov, den enkelte borger har

Kognitive metoder

Den kognitive tilgang er at analysere, forbinde og forstå samspillet mellem personlighed, tanker, følelser og adfærd. En central antagelse i kognitiv behandling er, at det er sjældent, at det er den vanskelige situation som sådan, men derimod den måde, som personen opfatter situationen på, som udløser problematiske reaktionsmønstre. Det handler derfor om at finde ud af, hvilke tanker og eller forestillinger, som gik forud for de problematiske reaktionsmønstre.

Borger og medarbejder arbejder sammen målrettet på at identificere tankerne og forestillingens gyldighed samt hensigtsmæssighed.  Ved at gøre dette kan det lade sig gøre at danne adfærdsændringer og formulere mere hensigtsmæssige forestillinger og tanker.

NADA akupunktur

NADA metoden er øreakupunktur, som kan bruges ved alle typer af misbrug, stress og psykiatriske symptomer. NADA lindrer en række symptomer som f.eks. abstinenser, angst, stoftrang, søvnbesvær, fysisk og psykisk uro, aggressiv adfærd, hyperaktivitet samt koncentrationsbesvær. NADA fremmer recovery og er et supplement til terapi og personlig udvikling.

KRAMS principper:KRAMS står for kost, rygning, alkohol, motion og stress. Medarbejderne i Det døgndækkede botilbud tilbyder samtaler i forhold til ovenstående emner. Hos hver enkel borger i Det døgndækkede botilbud tilbyder personalet ligeledes sundhedsfremmende støtte samt støtte til, at eventuelle behandlinger iværksættes og opfølges.  

Derudover arbejdes der blandt andet også med:

  • Liv i fokus
  • Velfærdsteknologi
  • Medicinpædagogik
  • Anerkendende pædagogik
  • Neuropædagogik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialpsykiatrisk Center Nord, Ikast-Brande Kommune
Norgesgade 15-17  -  7430 Ikast
Tlf. 99 60 45 45  -  socialpsykiatriskcenter@ikast-brande.dk