Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Nyttige links

Borger.dk

Information om sociale ydelser og ansøgningsskemaer.

Social- og Integrationsministeriet

Informationer om love, regler og bekendtgørelser

Region Midtjyllands Psykiatriske Informationscenter

PsykInfo er et informationscenter, der tilbyder oplysning om sindslidelser, behandling, sociale forhold og aktivitetstilbud for psykisk syge og deres pårørende.

Videncenter for Socialpsykiatri

Kerneopgaven i Socialpsykiatri er at give social støtte til borgere med psykosociale funktionsnedsættelser, der ikke er indlagt på et hospital

Psykiatrifonden

PsykiatriFondens formål er at forbedre forholdene for mennesker med psykiske sygdomme og problemer ved at: Udbrede kendskabet til psykiske sygdommes årsager, forebyggelse og behandling, samt skabe en positiv holdning til mennesker med psykisk sygdom.

En af os

Væk med tavshed, tvivl og tabu om psykisk sygdom.

Psykisk sårbar

Formålet med psykisksårbar.dk er at skabe et trygt rum for dialog, hvor mennesker med psykiske lidelser, pårørende og andre, der er engagerede eller interesserede i området, kan dele erfaringer, oplevelser, tanker, gode råd og ønsker.

Landsforeningen Sind

Landsforeningen SIND er en forening der ønskede at forbedre forholdene indenfor psykiatrien, bla. at varetage de sindslidendes og pårørendes interesser overfor politiske myndigheder, institutioner og sociale instanser.

LAP Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere

LAP er en organisation, hvor nuværende og tidligere psykiatribrugere støtter hinanden, tager fælles initiativer, formulerer en politik og stiller krav vedrørende vore egne interesser.

Depressionsforeningen

DepressionsForeningen er en uafhængig patientforening, der tilbyder netværk, støtte og sammenhold til dig, der er patient eller pårørende til et menneske med en depression eller bipolar lidelse. Hos os finder du andre, der forstår. Her er du aldrig alene.

OCD-foreningen

Gennem rådgivning at støtte og hjælpe de OCD-ramte og deres pårørende. Oplyse og udarbejde informationsmateriale om OCD til ramte, pårørende og ikke mindst til behandlingssystemerne.

ADHD-foreningen

ADHD-foreningens formål er at skabe forståelse for og faktisk forbedring af forholdene for mennesker med ADHD og deres pårørende.

De9

DE9 arbejder for størst mulig inddragelse af de pårørende - fordi vi tror, at det er brugernes ønske og i brugernes interesse.

Bedre Psykiatri

Bedre psykiatris vigtigste opgave er at skabe et bedre liv for pårørende til psykisk syge.
Vi sætter fokus på de problemer og udfordringer, Danmarks mange pårørende står med. Og vi arbejder for, at fagfolk og politikere også får øjnene op for de pårørende.

Medicin.dk

Her kan man læse om medicin, virkning og bivirkninger.

 

Socialpsykiatrisk Center Nord, Ikast-Brande Kommune
Norgesgade 15-17  -  7430 Ikast
Tlf. 99 60 45 45  -  socialpsykiatriskcenter@ikast-brande.dk