Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Pårørende

At være pårørende til en sindslidende kan være en stor udfordring

 Pårørende giver ofte udtryk for, at de:

- Har ringe viden om sygdommen
- Er usikre på, hvordan de bedst støtter deres syge pårørende
- Ikke ved, hvordan de tager vare på sig selv
- Føler sig overset af behandlingssystemet

Pårørende efterspørger derfor mulighed for:

- Vidensformidling i forhold til psykiske sygdomme og behandlingsmuligheder
- Spørgsmål til og diskussion med professionelle
- Erfaringsudveksling med andre i en lignende situation

En sådan mulighed kan være en afgørende hjælp til at komme ud af de oplevelser af afmagt, rådvildhed, sorg, skyld m.m., man ofte har som pårørende, derfor har Socialpsykiatri Center Nord et tilbud om støtte i form af netværksgrupper.

Hvis du som pårørende har brug for akut hjælp, så kan du benytte regionens rådgivningstelefon, se boksen i højre side.

 

Socialpsykiatrisk Center Nord, Ikast-Brande Kommune
Norgesgade 15-17  -  7430 Ikast
Tlf. 99 60 45 45  -  socialpsykiatriskcenter@ikast-brande.dk