Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Udtalelse fra tidligere pædagogstuderende

Jeg havde min 3. praktik i botilbuddet fra august 2012 - februar 2013. Mit kendskab til psykiatri og socialpsykiatri var som udgangspunkt nul, og jeg var forinden i tvivl om det ville blive en for stor udfordring - både set i forhold til faglig og personlig udvikling som kommende professionsbachelor i pædagogik.

Men i min optik er den største kompetence som teamet i botilbuddet besidder, at tage hånd om og klæde deres studerende på - uanset hvilket fagligt udgangspunkt man kommer med, og uanset hvilke situationer du kommer ud for undervejs.

Jeg har i min 3. praktik lært, hvad jeg ikke lærte i hverken 1. eller 2. praktik. Dels at blive fagligt udfordret i form af refleksion, professionel rolle, dokumentation, men også i forhold til at få en bred faglig viden indenfor det psykiatriske område, hvor du som studerende hos soc. psyk nord modtager undervisning i:

- Skizofreni gennemgående

- De psykiatriske diagnoser og baggrund for ICDP 10 systemets opbygning

- Medicinkendskab

- Kommunikation og kognitive kommunikationsformer

- Indførelse i CSC systemet (dokumentationssystem)

Generelt set vil jeg understrege, at jeg har haft en oplevelse af enorm forståelse, tålmodighed og ressourcer i min tid som studerende - og dette fra samtlige kollegaer. Man har følt sig velkommen og som en påskønnet del af personalegruppen - uanset om man var i eller udenfor normeringen. Det har været med et tydeligt eftertryk af, at hele teamet ønskede, at give mig et fagligt fundament at bygge videre på, og som jeg efterfølgende har kunnet benytte mig af i mine eksamener og opgaver hermed. Efter at have været i praktik her, er jeg ikke i tvivl om min faglige profil, og hvordan jeg skal beskrive mig selv som professionel i fx en ansøgning.

Tina Horslund Mølgaard.

 

 

 

 

Socialpsykiatrisk Center Nord, Ikast-Brande Kommune
Norgesgade 15-17  -  7430 Ikast
Tlf. 99 60 45 45  -  socialpsykiatriskcenter@ikast-brande.dk