Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Udtalelse fra tidligere sosa-elev

Når man ikke ved noget om praktikstedet og det faglige område, forholder man sig som elev til de ting, man hører fra alle de andre, der måske kender en, der kender en, der har været der. Dette gør så, at man bedømmer praktikstedet på forhånd og gør, at man begynder på praktik med vrangtanker "oh nej, jeg dumper!!"

Sådan havde jeg det, da jeg første dag skulle møde på praktik i det døgndækkede botilbud. Men sådan var det slet ikke...

Jeg har haft nogle søde kollegaer og en god vejleder, der har været gode til at give mig de opgaver, der evt. måtte være og også gav mig tid til at være elev.  Samtidig synes jeg, at der var en stor følelse af opbakning fra dem alle.

Det har været et godt praktikforløb, hvor jeg har haft mulighed for at deltage i forskellige undervisninger/vejledninger om forskellige emner og teorier. Dette har været med til at udvikle mine faglige kompetencer, og samtidig har jeg fået rygsækken fuld af teorier og spændende oplevelser.

Det har været utrolig lærerigt at være elev i botilbuddet, dels fordi der har været tid til fordybelser og faglig undren, og dels fordi personalegruppen er meget engageret i deres arbejde.  Jeg synes virkeligt, der er et fagligt højt niveau i botilbuddet, og jeg har følt, at jeg var en del af gruppen, og at de havde tid til mig og min undren. Jeg fik lov til at deltage i møder, undervisninger, overlap osv. på lige fod med de andre ansatte, og der blev også lyttet til min meninger, ideer og observationer. Vi har også haft rigtig mange gode "lærerige" , og jeg har haft stor mulighed for at kombinere teori med praksis. 

Min vejleder og personalegruppen var altid til stede og villig til at hjælpe og lytte til mig. Der blev til dagligt spurgt om, hvordan min dagligdag var gået, og dette gjorde, at jeg  aldrig er gået hjem med nogle uopklarede eller uløste problemer. Der har i det daglig altid været tid til at snakke tingene og synspunkterne igennem.

Kort sagt, er det virkelig et sted, hvor de tager det at have en elev alvorligt og prøver at skabe de bedste rammer og forudsætninger for en lærerig praktik. I botilbuddet har man som elev mulighed for at drage sine egne erfaringer, og der er stor mulighed for at præge sin egen læring og udvikling.

Jeg havde nogle forventninger til praktikforløbet, men det her har været over alle mine forventninger... 

Ayse :)

Socialpsykiatrisk Center Nord, Ikast-Brande Kommune
Norgesgade 15-17  -  7430 Ikast
Tlf. 99 60 45 45  -  socialpsykiatriskcenter@ikast-brande.dk