Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Udviklings- og læringscenter

Som bruger af Udviklings- og læringscenter modtager man støtte på Socialpsykiatrisk Center Nord, Norgesgade 15-17, Ikast via individuelle samtaler eller gruppeforløb. Støtten kan også leveres i eget hjem.

Udviklings- og læringscenter ved Socialpsykiatrisk Center Nord er et tilbud ud fra Servicelovens §85.
Visitation hertil foregår via Myndighedsafdelingen i Ikast-Brande Kommune.

§85 "Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt
optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov
herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller
særlige sociale problemer"

Udviklings- og læringscenter henvender sig til borgere fra 18 år med psykiatriske lidelser. Fælles for alle, der visiteres til tilbuddet er, at borgeren har funktionsnedsættelser, som
udgør et behov for praktisk og socialpædagogisk støtte samt træning og
vejledning. Der tilbydes personlig kontakt i borgers eget hjem eller i
lokalerne i Socialpsykiatrisk Center Nord.

Borgere der visiteres til Udviklings- og læringscenter laver sammen med sagsbehandleren mål for hvad støtten skal sigte mod. Herefter udarbejder borger og kontaktperson en handleplan med aftaler for støtten og samarbejdet.


Video af udviklings- og læringscenter:
https://youtu.be/vtJkLtySbdo

Socialpsykiatrisk Center Nord, Ikast-Brande Kommune
Norgesgade 15-17  -  7430 Ikast
Tlf. 99 60 45 45  -  socialpsykiatriskcenter@ikast-brande.dk